TÜZÜK

 

A) TANIM 

A1) Mavilacivert.Com ve List, tüm dünyada yaşayan Adana Demirspor'luların ortak buluşma noktası olarak tasarlanmış, Vizyon ve Misyonu ana sayfada ayrıca belirlenmiştir.

A2) Mavilacivert.Com ve List 'in, Adana Demirspor kulübü ve/veya herhangi bir dernek, kurum ve kuruluşla resmi, gayriresmi, organik ilişkisi yoktur.

A3) Mavilacivert.Com ve List 'in isim hakları Volkan Tanır 'a ait olmakla birlikte, sitenin tüm karar alma, uygulama ve denetleme hakları Mavilacivert.Com Yönetim Kuruluna aittir.

A4) Mavilacivert.Com ve List kuralları, yayın ilkeleri, üyelik işlemleri ve organizasyonlar konusunda tasarruf yetkisi, Mavilacivert.Com Yönetim Kuruluna aittir. 

A5) Tüzük: Mavilacivert.Com Yönetim Kurulunca belirlenmiş, site yönetimi ile ilgili şekil ve şartları bildirir. 

A5-a) Tüzük değişikliği veya madde değişikliği, Asil yönetim kurulu üyelerinden EN AZ 2 tanesinin vereceği değişiklik teklifi ve bu teklifin yönetim kurulunda OY BİRLİĞİ ile kabulü halinde gerçekleşir.

A5-b) Tüzük değişikliği veya madde değişikliği konusunda, Tüzüğün (A-TANIM) maddesi altında yer alan ( A1, A2, A3, A4 ) maddeleri müstesnadır, haklarında değiştirilme teklifi verilemez.

 

B) AMAÇ 

B1) Adana Demirspor'a gönül vermiş bireylerin internet üzerinden iletişimini sağlamak.

B2) Bu iletişimi pozitif enerjiye dönüştürerek taraftarlık bilincinin geliştirilmesine, bu bağlamda ortak tavır ve hareket geliştirme yeteneğinin kazanılmasına katkıda bulunmak.

B3) Adana Demirspor'la ilgili her türlü bilgi, belge, albüm ve araştırmalarla belgeseller ve arşivler oluşturmak.

B4) Adana Demirspor'la ilgili her türlü bilgi ve haberi mevcut tüm kaynakları araştırarak internet vasıtasıyla, Dünya'nın her yerindeki Adana Demirspor sevenlerine en hızlı şekilde ulaştırmak.

B5) Camiaya emeği geçmiş, maddi-manevi katkıda bulunmuş insanları, eski-yeni tüm sporcu, başkan, yönetici ve teknik heyetleri kamuoyuna tanıtmak.

B6) Mavilacivert_List 'e kayıtlı üyelerin teklif, öneri, eleştirileri doğrultusunda yönetim kurulunun öncülüğünde yemek, gezi, merchandisings - üretimi, dağıtımı vb. etkinlikler düzenlemek.

 

C) YÖNETİM KURULU 

C1) Mavilacivert.Com Yönetim Kurulu'nun görev süresi 2 senedir. List üyelerinin teklifleri, beğenileri ve istekleri doğrultusunda 2 yılda bir Temmuz ayının ilk haftasında, yeni Yönetim Kurulu 5 asil ve 2 yedek olmak üzere yeniden belirlenir.

C2) Mavilacivert.Com Yönetim Kurulu,  5 asil ve 2 yedek üyeden oluşur.

C3) Yönetim kurulunun asli görevi, Mavilacivert.Com'u tanım ve amaçlarda belirtilen ilkeler doğrultusunda geliştirmek, yayın ve bilgi akışının aksamamasını sağlamak, Mavilacivert_List kurallarının eksiksiz uygulanmasını sağlamak, denetlemek, Amaçlar bölümünün 6.maddesinde belirtilen faaliyetleri organize etmektir.

C4) Yönetim kurulu başkanı, asil üyeler arasından yine asil üyeler tarafından seçilir.

C5) Yönetim kurulundan herhangi bir nedenle bir asil üyenin ayrılması durumunda yerini otomatikman 1.yedek üye alır, 3 ve daha fazla üyeliğin boşalması durumunda Mavilacivert_List üyelerince yeni yönetim oluşturulması yoluna gidilir.

C6) Yönetim kurulu 3 ayda bir faaliyet raporu hazırlar ve bunu her ayın ilk haftası içinde internet aracılığı ile kamuoyuna duyurur.

C7) Mavilacivert.com yönetim kurulu tarafında kamuoyuna duyurulmayan hiçbir belge, bilgi, haber vb. mavilacivert.com yönetim kurulu için bağlayıcı değildir.

C8) Mavilacivert.com yönetim kurulu gerekli gördüğü durumlarda görüşlerini internet ve basın yayın aracılığı ile kamuoyuna duyurur. 

 

D) ÜYELİK STATÜSÜ, UYULMASI GEREKLİ KURALLAR 

D1) Üyelik Şartları:  Mevcut kurallara ilaveten, Mavilacivert.Com Yönetim Kurulu seçimlerinde SEÇME ve SEÇİLME hakkı sadece 1 yıllık üyeliğini doldurmuş ve bu süre içerisinde ihtar-uyarı-uzaklaştırma almamış üyelere tanınmıştır.

D1-a ) Mavilacivert.Com Yönetim Kurulu adayları Madde “ D-1 “  deki şartların yanı sıra, mevcut yönetim kurulu tarafından şeçim tarihi olarak açıklanan tarihten en az 15 gün önce Listelerini  ( 5 asil+2 yedek ) mevcut yönetim kuruluna ulaştırmak zorundadırlar...

D1-b ) Mavilacivert.Com Yönetim Kurulu üyeleri, görev süreleri içerisinde düzenli olarak aidat ödemek, yönetsel kararların alınmasında ve uygulamasında katılımcı olmak, alınan yönetim kurulu kararları doğrultusunda faaliyetlerin organizasyon ve uygulama aşamalarında görev almak koşullarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.

D1-c)  Seçimler, yönetim kurulunca belirlenecek tarihler aralığında “ D1 ve D1-a “ maddeleri doğrultusunda yapılacaktır.

 

D2) Üyelik kabul ve üyelikten çıkarılma işlemleri: Tüm bu işlemler Mavilacivert_List kurallarında belirtilmiş olup uygulanması ve denetlenmesinden Mavilacivert.Com Yönetim Kurulu sorumludur.

D3) Üyelik'te uyulması gereken kurallar Mavilacivert_List üyelik şartlarında belirtildiği gibidir.

 

E) MAVİLACİVERT.COM, GELİR VE GİDER YÖNETİMİ 

E1) Gelirler: Site üzerinden elde edilecek reklam, merchandisings satışları, gezi, yemek, yönetim kurulu üyelik aidatları .......vb. dir.

E2) Giderler: Site faaliyetlerinde kullanılmak üzere sarf edilen domain name ücreti, hosting ücreti, merchandisings, gezi-yemek proje giderleri, deplasman masrafları, site dış tasarım ve grafik masrafları, site reklam giderleri.....vb. dir.

 

(Rev.No: 01/20040805)

MAVILACIVERT.COM

 

 

 

 

Mavilacivert_LIST / Mavilacivert.Com 

Mavilacivert.Com 'un herhangi bir kurum, kuruluş,grup veya dernek ile, doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir bağlantısı ve ilişkisi yoktur. Mavilacivert.Com, Dünyanın ilk Adana Demirspor Taraftar Portalıdır.